STREDNÁ LESNÍCKA ŠKOLA BANSKÁ ŠTIAVNICA


BOTANICKÁ ZÁHRADA

Základné informácie

Zoznam drevín

Fotografie